[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

  

19 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ [2,558]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ และเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
19 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและโครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 2 โครงการ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 [2,200]
สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 1 มีนาคม 2555
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ศรีสะเกษ สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก [2,726]
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ [3,156]
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเชวา สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านดอนสั้น หมู่ที่ 8 [3,450]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเชวา สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านดอนสั้น หมู่ที่ 8
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ [2,495]
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริการส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [3,315]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [2,902]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
28 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ [2,700]
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2554
28 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมฯ [2,331]
สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นแอ๊สฟัลต์ลานอเนกประสงค์ [2,213]
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2554 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และ โรงจอดรถ [2,438]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และ โรงจอดรถ กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 27 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ [2,189]
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ [2,358]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
15 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2554 [2,334]
โรงพยาบาลภูสิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2554
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร โทรศัพท์ 0-4561-5925, 0-4561-6391 [4,373]
ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักผู้พิพากษา โทรศัพท์ 0-4561-2629 หรือ 0-4564-3660 [2,721]
ด้วยศาลจังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักผู้พิพากษา โดยวิธีการสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ 627,000 บาท
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน โทรศัพท์ 08-6468-2397 และ08-6870-1033 [3,302]
ด้วยโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 1/2554 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [3,259]
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2553
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลกันทรลักษ์สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [2,910]
ศาลกันทรลักษ์สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>