[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

  

19 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ [2,066]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ และเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
19 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและโครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 2 โครงการ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 [1,829]
สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 1 มีนาคม 2555
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ศรีสะเกษ สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก [1,967]
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ สอบราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ [2,675]
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์
14 ก.พ. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเชวา สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านดอนสั้น หมู่ที่ 8 [2,863]
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเชวา สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านดอนสั้น หมู่ที่ 8
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ [2,092]
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริการส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [2,871]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
22 ม.ค. 2555 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [2,417]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
28 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ [2,164]
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2554
28 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมฯ [1,889]
สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นแอ๊สฟัลต์ลานอเนกประสงค์ [1,786]
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2554 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และ โรงจอดรถ [2,020]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และ โรงจอดรถ กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 27 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ [1,784]
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ [1,991]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
15 ก.ย. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2554 [1,937]
โรงพยาบาลภูสิงห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2554
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร โทรศัพท์ 0-4561-5925, 0-4561-6391 [3,660]
ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักผู้พิพากษา โทรศัพท์ 0-4561-2629 หรือ 0-4564-3660 [2,229]
ด้วยศาลจังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักผู้พิพากษา โดยวิธีการสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ 627,000 บาท
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน โทรศัพท์ 08-6468-2397 และ08-6870-1033 [2,837]
ด้วยโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 1/2554 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [2,845]
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2553
27 ส.ค. 2554 : ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
ศาลกันทรลักษ์สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [2,500]
ศาลกันทรลักษ์สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป