[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

  

6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2559 [518]
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จ.ศรีสะเกษ [532]
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2559
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ [512]
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ [528]
ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2559 รวม 15 วัน
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปี 2559 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ [522]
ที่ห้องประชุม โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปี 2559 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พบนักเรียนนักศึกษา [460]
ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พบนักเรียนนักศึกษา
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประชาชนในพื้นที่เขื่อนหัวนา บ้านกอก ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จับปลาสร้างรายได้หลังเปิดประตูเขื่อนเพื่อระบายน้ำ [676]
หลังจากที่เขื่อนหัวนา บ้านกอก ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดประตูระบายน้ำ ทั้ง 14 บาน เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนหัวนา ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแก้ว และในพื้นที่ใกล้เคียงไปรอจับปลาสร้างรายได
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
เร่งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากมีปริมาณน้ำด้านเหนือเขื่อนหนุนสูง [501]
ที่เขื่อนหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ชลประทานต้องเร่งทำการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 14 บาน โดยยกระดับบานประตูขึ้น บานล่ะ 40 ซม. เพื่อพร่องน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อน
1 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ปลาทะลัก คนแห่จับปลาร่วมร้อยหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง [715]
ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีปลาจำนวนมากไหลทะลักมากับสายน้ำ ทำให้ชาวบ้านในเขต ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ประมาณ 200 คน พากันนำแห อวน และตาข่ายต่าง ๆ มาจับปลาในเวลากลางคืนกันอย่างคึกคัก
1 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำห้วยผับ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ไหลท่วมพื้นที่นาข้าวกว่า 5,000 ไร่ ของอำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี [636]
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี น้ำจากลำห้วยผับที่ไหลมาจาก จ.ศรีสะเกษ มีระดับน้ำสูงขึ้นไหลท่วมนาข้าวเพิ่มเป็นกว่า 5 พันไร่ และไหลกัดเซาะถนนคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้านขาด ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นในการเข้าตัวอำเภอแทน
30 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ฉัตรชัย ลีสซิ่ง สาขากันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานสินเชื่อ 1 ตำแหน่ง หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ค. 59 [1,227]
ฉัตรชัย ลีสซิ่ง สาขากันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานสินเชื่อ 1 ตำแหน่ง (หญิง) อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ค. 59
30 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
บริษัท อุบลไอศกรีม จำกัด (สาขาศรีสะเกษ) รับสมัครพนักงาน ธุรการ 1 อัตรา ติดต่อ 099-0428907 [862]
บริษัท อุบลไอศกรีม จำกัด (สาขาศรีสะเกษ) รับสมัครพนักงาน ธุรการ 1 อัตรา บุคคลท่านใด สนใจ มาสมัครได้ที่ บริษัท อุบลไอศกรีม จำกัด พิกัด บ้านโนนแดง ก่อนถึงคูโบต้า เบอร์ติดต่อ 099-0428907
30 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
รับซื้อน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชเก่า กก. ละ 18 บาท ถ้าเป็นปี๊ป ปี๊ปละ 250 บาท รับไม่จำกัด ถ้ามีมาก ให้ราคาสูงกว่านี้ สนใจติดต่อ 0961294303 [1,478]
มีน้ำมันเก่าอย่าทิ้งน่ะค่ะ น้ำมันเก่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นำมาสกัดเป็นน้ำมัน ไบโอดีเซลค่ะ ประโยชน์มีมากมาย ลดโลกร้อน มาช่วยกันลดโรคร้อนกันค่ะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตที่สิ้นเปลือง
30 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
เทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอศรีรัตนะ ปี 2559 วันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค. 2559 [1,139]
เทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอศรีรัตนะ ปี 2559 วันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค. 2559
28 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันน้ำท่วมตามอำเภอต่างๆ หลายพื้นที่ บางจุดท่วมสูงถึง 20-40 ซม. ชาวบ้านเก็บของไม่ทันส่งผลให้ข้าวของแช่น้ำเสียหาย [596]
จ.ศรีสะเกษมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน โดยมีตกหนักบางแห่งทำให้น้ำท่วมตามอำเภอต่างๆ หลายพื้นที่ และบางพื้นที่มีน้ำไหลหลากท่วมถนน ไร่นา และบ้านเรือนประชาชน บางจุดท่วมสูงถึง 20-40 ซม. เกิดน้ำท่วมกะทันหัน ชาวบ้านเก็บของไม่ทันส่งผลให้ข้าวของแช่น้ำเสียหาย
28 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม [1,276]
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
คนร้ายงัดตู้เอทีเอ็มหน้า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย โชคดีเปิดตู้เซฟไม่ได้ ก่อนจะหลบหนีไปแบบมือเปล่า [631]
ตร.เมืองศรีสะเกษ รับแจ้งคนร้ายพยายามงัดประตูหลังตู้เอทีเอ็ม แบงก์กรุงไทย ที่ตั้งอยู่หน้า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย หวังจะขโมยเงิน โชคดีที่ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้ ก่อนจะหลบหนีไปแบบมือเปล่า
27 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม คอนเสิร์ต ชาวศรีสะเกษร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ [584]
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมคณะได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม คอนเสิร์ต ชาวศรีสะเกษร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้ลูกหลาน เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
27 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ดร.ประพล มิลินทจินดา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรมพิมาน จ.ศรีสะเกษ [1,037]
ดร.ประพล มิลินทจินดา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราช
25 มิ.ย. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จับหนุ่มรถรับจ้างขนพริกชาวจังหวัดศรีสะเกษ ขนกัญชามูลค่ากว่า 18 ล้านบาทส่งภาคใต้ [661]
แถลงข่าวจับกุม นายเจษฎา ยอดทอง อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 6 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลางกัญชาอัดแท่งน้ำหนักประมาณ 600 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>