[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

  

14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ รวมพลคนศรีสะเกษพัฒนา Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ [501]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ รวมพลคนศรีสะเกษพัฒนา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติส
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการเน้นย้ำเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องประชามติและเชิญชวน ออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียง [714]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีส
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานขึ้นบ้านใหม่และมอบบ้านนักเรียนตามโครงการ"เพิ่มสุข ลดทุกข์ สร้างบ้านให้ลูกนักเรียน เขต 2" [735]
ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานขึ้นบ้านใหม่และมอบบ้านนักเรียนตามโครงการ"เพิ่มสุข ลดทุกข์ สร้างบ้านให้ลูกนักเรียน เขต 2" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติค
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีเปิดการรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ 7 สิงหา ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [556]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ สำนักงาน กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมในค
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและชิมผลไม้ ที่สวนทุเรียนพ่อฟอง บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [572]
นายวัฒนา พุฒิชาติ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ และคณะข้าราชการของ อำเภอขุนหาญ ได้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและชิมผลไม้
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ [493]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเ
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่คลองอีสานเขียว บ้านโนนหนองแปน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ [455]
นายทิวารุ้งแก้ว ประธานชมรมรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่คลองอีสานเขียว บ้านโนนหนองแปน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสร้างฝายประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บริเวณป่าทิศใต้บ้านเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ [502]
ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบริเวณป่าทิศใต้บ้านเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สร้างฝายประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกีย
14 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการออกเสียงประชามติร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... จ.ศรีสะเกษ [417]
ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการออกเสียงประชามติร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2559
12 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีมอบโค-กระบือ พระราชทานภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2559 [438]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ พระราชทานภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2559
12 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พบนักเรียนหน้าเสาธง ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ [523]
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาปัญหาต่างๆ
12 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการ สารพลังประชารัฐ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท ศรีสะเกษไพศาลวิทยา จำกัด กับโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง [625]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
การฝึกชักซ้อมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ [474]
นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกชักซ้อมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สมัครชิกกองอาสารักษาดินแดน สาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำพูนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในสถานที่ราชการโดยแต่งกายเครื่องแบบตำรวจ [767]
พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สวาศ ชัยช่วย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมกันสอบปากคำ นายยศกร หรือ นันทวัฒน์ อินตะนัย อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 307 หมู่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 21 มิ
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมโรดโชว์ทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2016” [529]
ที่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภูวนารถ วรเดชนันทสกุล หน.ไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ศรีสะเกษทั้งหนุ่มและสาว จัดกิจกรรมโรดโชว์โดยแต่งตัวด้วยชุดแข่งขันฟุตบอลของ
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2559 [428]
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จ.ศรีสะเกษ [461]
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ ชุมนุม ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2559
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ [427]
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ [440]
ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2559 รวม 15 วัน
6 ก.ค. 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปี 2559 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ [431]
ที่ห้องประชุม โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปี 2559 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป