[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

เที่ยวทั่วไทย

ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558

ช่องเม็ก

ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี

ถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตลาว เข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากลาว และหากข้ามไปทางฝั่งลาว จะมีร้านค้าปลอดภาษีตั้งบริการอยู่

ช่องเม็กนั้น นับเป็นด่านชายแดน ที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ในเวลาราชการ หรืออาจยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็ก ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ

บัตรผ่านแดนชั่วคราว มีกำหนดเวลาท่องเที่ยวในลาวได้ 3 วัน 2 คืน หากจะนำรถเข้าไปทางฝั่งลาว ต้องนำรถไปทำพาสปอร์ตรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย

 

ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว E-Border Pass

ศูนย์บริการประชาชนในการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนในการเดินทางไป สปป.ลาว  ย้ายจาก ศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ทางไปยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 เปิดทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.083-7262156

หากนักท่องเที่ยวไม่สะดวก จะเดินทางไปทำบัตรผ่านแดนที่ช่องเม็กเลยก็ได้ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

 

ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเวลา 06.00 - 18.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00 - 20.00 น.ทุกวัน โดยให้ดำเนินการตรวจตราการผ่านแดนให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราช อาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 โดยเคร่งครัด

 

การเดินทางไป สปป.ลาว โดยรถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ทุกวัน มีรถของบริษัทขนส่งประเทศไทยจำนวน 2 คัน รถของบริษัทขนส่งร่วม สปป.ลาว จำนวน 2 คัน รวมจำนวนรถ 4 คัน รายละเอียดดังนี้

  • ออกจากประเทศไทยที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
  • เวลาเดินรถจากจังหวัดอุบลราชธานีมี 4 เที่ยว เวลา 07.00 น., 09.30 น., 14.30 น. และ 15.30 น.
  • เวลาเดินรถจากเมืองปากเซ สปป.ลาว มี 4 เที่ยว เวลา 07.00 น., 08.30 น., 15.30 น. และ 16.30 น.
  • กรณีต้องการเดินทางเช้ากลับเย็น จะต้องซื้อบัตรโดยสารกลับที่สถานี ขนส่ง สปป.ลาว
  • อัตราค่าโดยสารคนละ 200 บาท (ผู้ที่จะซื้อบัตรโดยสารได้จะต้องมีเอกสาร พาสปอร์ต หรือ บัตรผ่านแดนชั่วคราวจึงจะสามารถซื้อบัตรโดยสารได้)
  • เอกสารในการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น , ค่าธรรมเนียมทำบัตรผ่านแดน 30 บาท ทำบัตรผ่านแดนที่ด่านชายแดนช่องเม็ก หรือหากทำบัตรผ่านแดนที่ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานีล่วงหน้าก็จะสะดวก (ใช้เวลาในการทำบัตรผ่านแดนประมาณ 15-20 นาที)
  • หากมีพาสปอร์ตสามารถตีตราผ่านแดนโดยกรอกรายละเอียดการเข้าเมืองได้
  • อัตราค่าธรรมเนียมเข้า สปป.ลาวด้านลาว 125 บาท หลังเวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการ จะเพิ่มค่าล่วงเวลา ด้านประเทศไทยวันธรรมดาไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับ หลังเวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการค่าธรรมเนียม คนละ 5 บาท (ชาวไทยและชาวต่างประเทศอัตราเท่ากัน)
  • รถออกที่สถานีขนส่งเมืองปากเซ ตลาดแลง หลัก 2 ติดกับสนามกีฬาเมืองปากเซ อัตราค่ารถเป็นเงินไทย 200 บาท หรือเป็นเงินกีบประมาณ 53,000 กีบ
  • เวลาเปิด-ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก ตั้งแต่ 06.00-20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-312773 , ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก โทร.045-48 5107

 

กำหนดเวลาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว

อุบลฯ ออก 09.30 น. ถึงปากเซ 12.30 น.

ปากเซ ออก 08.30 น. ถึงอุบล 11.30 น.

อุบลฯ ออก 15.30 น. ถึงปากเซ 18.30 น.

ปากเซ ออก 15.30 น. ถึงอุบล 18.30 น.

 

แหล่งข้อมูล : www.guideubon.com

เข้าชม : 5697

เที่ยวทั่วไทย 5 อันดับล่าสุด

      Attractions in Nan Province 16 ธ.ค. 2560
      Pha Chu, Si Nan National Park, Na Noi district, Nan Province 16 ธ.ค. 2560
      สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 16 ธ.ค. 2560
      ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 16 ธ.ค. 2560
      สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ 8 ธ.ค. 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป