[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์

ประวัติอำเภอภูสิงห์


จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2553

ประวัติอำเภอภูสิงห์

                เนื่องด้วยอำเภอขุขันธ์มีพื้นที่กว้างขวาง  ประกอบด้วย  21 ตำบล  272  หมู่บ้าน  ประชากรประมาณ  174,652 คน( ข้อมูลในขณะนั้น พ.ศ.  2533 ) การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา จะต้องเดินทางมาติดต่อกับทางอำเภอขุขันธ์ ระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร  การสัญจรไปมาไม่สะดวก  รถ ยนต์ประจำทางวิ่งวันละเที่ยวประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการที่อำเภอขุขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพถนนไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะในฤดูฝนได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง

                ปี พ.ศ.  2516  นายสุเทพ  แจ้งสุข  กำนันตำบลละลม  ได้ขอตั้งกิ่งละลม โดยผนวกเอาตำบลโสนบางส่วน  ซึ่งได้แก่บ้านสวาย  บ้านขนุน  และบ้านคำเผือเข้าด้วยกัน  แต่กระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาต

                ปี  พ.ศ.  2528  นายมานะ คำวงษ์  กำนันตำบลละลมได้พยายามขอตั้งกิ่งอีกครั้ง  แต่ก็ไม่สำเร็จ  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการตั้งกิ่งจะต้องมีอย่างน้อย  3 ตำบลขึ้นไป  จึงได้ขอตำบลห้วยตามอญ  และตำบลห้วยตึ๊กชู   ออกจากตำบลละลม  และในขณะเดียวกันก็ได้แยกตำบลโคกตาล  ตำบลตะเคียนราม และตำบลดงรักออกจาก  ตำบลปรือใหญ่

                ต่อมาทางตำบลห้วยตึ๊กชู  ตำบลโคกตาล  ตำบลละลม  ตำบลห้วยตามอญ  ตำบลดงรัก และตำบลตะเคียนราม  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันมีมติให้ขออนุญาตตั้งกิ่งอำเภอขึ้น   ให้ชื่อว่า  “  กิ่งอำเภอภูสิงห์ ”    ให้ตั้งทำการอยู่ที่บ้านตะแบง  หมู่ 1 ตำบลห้วยตึ๊กชู  เพราะเป็นศูนย์กลางของทุกตำบล ถนนเชื่อมโยงติดต่อกันทุกตำบล  จึงได้เสนอเรื่องราวผ่านตามลำดับขั้นตอนของทางราชการ

                กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2533  โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอขุขันธ์  มีตำบลในเขตปกครอง  ตำบล คือตำบลห้วยตึ๊กชู  ตำบลละลม  ตำบลตะเคียนราม  ตำบลห้วยตามอญ  ตำบลโคกตาล  และตำบลดงรัก  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2534  เป็นต้นไป  โดยมีที่ทำการอยู่ที่บ้านตะแบง  ตำบลห้วยตึ๊กชู  กิ่งอำเภอภูสิงห์  อำเภอ          ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมาโดยการประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ประกาศแยกตำบลไพรพัฒนา  โดยแยกการปกครองจากตำบลห้วยตามอญ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2536  โดยมีนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอภูสิงห์

อาณาเขต

อำเภอภูสิงห์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ (เขตอีสานใต้) ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอขุขันธ์
ทิศใต้  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอขุนหาญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสังขะลำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์

การปกครอง

อำเภอภูสิงห์มีพื้นที่ 940.105 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 ตำบล 85 หมู่บ้าน ดังนี้คือ

ตำบลโคกตาล มี 13 หมู่ประกอบไปด้วย
บ้านโคกตาล
บ้านลุมพุก
บ้านคลองแก้ว
บ้านศาลา
บ้านคลองคำโคกแต้
บ้านโนนสวรรค์
บ้านเรือทอง
บ้านโคกทุ่งล้อม
บ้านนาศิลา
บ้านโคกตาลกลาง
บ้านลุมพุกพัฒนา
บ้านเขาแดง
และบ้านโคกทราย


ตำบลห้วยตามอญ มี 10 หมู่บ้านประกอบไปด้วย
บ้านห้วย
บ้านทำนบ
บ้านำไทยถาวร
บ้านหนองเขียน
บ้านพนมชัย
บ้านโคกหลัก
บ้านศรีอุดมพัฒนา
บ้านตามอญ
บ้านโพธิ์ไทร
และบ้านขะยุง


ตำบลห้วยตึ๊กชู มี 18 หมู่ประกอบไปด้วย
บ้านตะแบง
บ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกใหญ่
บ้านจอก
บ้านตาเม็ง
บ้านนกยูง
บ้านโคกเจริญ
บ้านคำทะลอก
บ้านตะแบงใต้
บ้านทุ่งหลวง
บ้านภูสิงห์
บ้านห้วยตึ๊กชู
บ้านนกยูงทอง
บ้านโคกสามัคคี
บ้านคลองสาน
บ้านโพธิ์คำ
บ้านนกยูงเงิน
และบ้านหนิงแบกชะนัง


ตำบลละลม มี 13 หมู่บ้านประกอบด้วย
บ้านละลมเหนือ
บ้านละลมใต้
บ้านธาตุ
บ้านโกแดง
บ้านพรมทอง
บ้านโคกแก้ว
บ้านโพธิ์เงิน
บ้านตาเนียม
บ้านละลมกลาง
บ้านตาไกรพัฒนา
บ้านประเสริฐพัฒนา
และบ้านละลมหนองหาร


ตำบลตะเคียนราม มี 14 หมู่บ้านประกอบไปด้วย บ้านตะเคียนรามตะวันออก
บ้านตะเคียนรามตะวันตก
บ้านตะเคียนรามกลาง
บ้านขยอง
บ้านระเบ๊าะ
บ้านกระโดน
บ้านตาโตว
บ้านตาโสม
บ้านพยอม
บ้านอุดมพัฒนา
บ้านตำหนัก
บ้านห้วยยาง
บ้านโคกสะอาด
และบ้านใหม่สามัคคี


ตำบลไพรพัฒนา มี 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ 1 บ้านนาตำบล

หมู่ 2 บ้านโคกแดง

หมู่ 3 บ้านไพรพัฒนา

หมู่ 4 บ้านแซร์ไปร์

หมู่ 5 บ้านวนาสวรรค์

หมู่ 6 บ้านโอว์บังโกว์

หมู่ 7 บ้านโคกชาติ

หมู่ 8 บ้านแซร์ไปร์ใต้

หมู่ 9 บ้านทางสายลวด

 

ตำบลดงรัก

 


 

 

 

แหล่งอ้างอิง

http://202.143.172.146/5420/topic1_old.php?page=1

http://www.sisaketdb.com/contents/view/54

เข้าชม : 10393

ข้อมูลอำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      ภาพถ่ายมุมสูงวัดไพรพัฒนา วัดหลวงปู่สรวง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ธ.ค. 2559
      คลิปวิดีโอ คำขวัญและประวัติอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 26 พ.ย. 2559
      ผ้าไหมบ้านนกยูงเงิน ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : Thai Silk Handmade local product from Phusing District Sisaket Province Thailand 18 พ.ย. 2559
      ข้าวหมาก ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 18 พ.ย. 2559
      พระอัจฉริยภาพราชินี 20 ปีที่อำเภอ “ภูสิงห์” 18 ส.ค. 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป