[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
เพราะเหตุใดคนเราจึงได้พากันมาแสวงหาความสุขในทางธรรม ก็เพราะว่าความสุขในทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน - ท่านพ่อลี ธมฺมธโร [1,744]
เพราะเหตุใดคนเราจึงได้พากันมาแสวงหาความสุขในทางธรรม ก็เพราะว่าความสุขในทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เหมือนกับการทำสวนหรือทำนา บางครั้งก็ได้ผลดี บางครั้งก็เป็นผลเสียหาย
2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
ความดีต้องทำในปัจจุบัน สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว - หลวงปู่แหวน สุจิณโณ [1,440]
ความดีต้องทำในปัจจุบัน สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว สิ่งที่เราทำไปนั้น ถ้ามันดีมัน ก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เช่นกัน
2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
เมื่อเวลามีลาภ มียศมาก็ดีอกดีใจ ถ้าเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศก็เสียใจเศร้าโศก นี่เรียกว่าคนผู้ถูกโลกธรรมครอบงำจิตใจ - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ [1,536]
เมื่อเวลามีลาภ มียศมาก็ดีอกดีใจ ถ้าเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศก็เสียใจเศร้าโศก นี่เรียกว่าคนผู้ถูกโลกธรรมครอบงำจิตใจ ย่อมมีแต่ความทุกข์ ความโศกเป็นยังงั้น
3 ก.พ. 2559 : ธรรมะออนไลน์
รักษาสุขภาพ อุจาระดี หูตึงหาย ไมเกรนหาย ปวดตาหาย - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) [1,867]
การออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ อุจาระดี หูตึงหาย ไมเกรนหาย ปวดตาหาย - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
17 พ.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ภาวนานี่สำคัญมากนะ จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวนี้ เพราะไม่ได้มีการอบรม...หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน [3,831]
ภาวนานี่สำคัญมากนะ จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวนี้ เพราะไม่ได้มีการอบรม มีแต่กิเลสฉุดลากไปๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ
27 ก.พ. 2556 : ธรรมะออนไลน์
พระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอก นอกจากเจ้าจะช่วยตัวของเจ้าเอง หมั่นทำความดีเอาไว้ ฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง [3,300]
ชิ นะปัญชะระปะริตตัง มัง รัคคะตุ สัพพะธา พระพุธเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอก นอกจากเจ้าจะช่วยตัวของเจ้าเอง หมั่นทำความดีเอาไว้ ฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราตถาคต... [3,320]
อานนท์ ! พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำสักการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คนเราต้องอยู่ด้วยความสว่าง สว่างด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา... หลวงปู่เจริญ ราหุโล [3,385]
คนเราต้องอยู่ด้วยความสว่าง ไม่ใช่สว่างด้วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ต้องสว่างด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ธรรมดา ๆ... พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) [3,349]
ตามความเป็นจริงแล้ว โลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลย ไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารย์เลย ไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะ เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดา ๆ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คำสอนในพระศาสนานี้เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ... หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ [2,749]
คำสอนในพระศาสนานี้ แสดงออกมาจากท่านผู้รู้รอบคอบ แสดงไว้ด้วยความรอบคอบ เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ความอดทนเป็นตบะอันยิ่งใหญ่... หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี [2,759]
เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน ไม่อิจฉาพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้ การมุ่งหน้าเข้าหากันได้เป็นการดีมาก
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...กรรมฐานที่เป็นกลางมันมีอยู่แต่เรามีความขยันหมั่นเพียรพอมั๊ย มีความอดทนพอมั๊ย... พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต [4,439]
หลวงพ่อชาท่าน ว่า ทำให้มันสุด! ขุดให้มันถึง! ทำให้มันสุดสินั่งสมาธิครั้งสองครั้ง ห้าครั้ง สิบครั้งมันจะเลิกแล้ว มันก็ไม่พบความสงบ ทำจนพบความสงบไปเลย วันนี้ไม่พบความสงบพรุ่งนี้ทำอีก พรุ่งนี้ไม่พบ มะรืนนี้ทำอีก ทำมันจนเจอความสงบ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
โลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการของโลก นั่นคือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา [2,768]
คำว่า “เที่ยง” หรือ “แน่นหนามั่นคง” หรือ “จีรังถาวร” เป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่พึงปรารถนา เช่น ความสุข เป็นต้น แต่สิ่งดังกล่าวจะหาได้ที่ไหน ? เพราะในโลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการข
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ในกาลต่อไปข้างหน้านี้ จะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนากันมากขึ้น... หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต [3,988]
ในกาลต่อไปข้างหน้านี้ จะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนากันมากขึ้น กับจะมีการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนากันมาก การตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนานั้น ก็จะมีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...สัตถา เทวะมะนุสสานัง ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย... [7,301]
ทรงเป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของครู และทรงทำหน้าที่ครูได้ดีเยี่ยม ได้แก่ ทรงแนะนำพร่ำสอนด้วยพระมหากรุณาคุณ หวังให้ผู้อื่นได้ความรู้อย่างแท้จริง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ให้เร่งความพากความเพียร... หลวงปู่ลี กุสลธโร [3,796]
วันหนึ่งคืน หนึ่งให้เร่งความพากความเพียร การนั่งการนอนก็ให้ฝึกตนเอง นอนแค่ 4 ชั่วโมงก็พอแล้ว 4 ทุ่มไปก็นอนซะ พอตี2 ก็ลุกแล้ว อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาหัดอย่างนั้น
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...อย่าลืมพุทโธ... หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน [2,829]
อย่าลืมพุทโธ เอาพุทโธอัดเข้าไปเต็มเข้าไปในหัวใจ เต็มมาด้วยพุทโธ เต็มมาด้วยบุญ เต็มออกไปด้วยพุทโธ เต็มไปด้วยบุญ อย่าให้ว่างเปล่า ไปนี้อย่าลืมพุทโธ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...เราจะไม่ตั้งความมุ่งมาดปรารถนาว่าจะได้อะไรจากการทำสมาธิภาวนา... พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ [2,798]
เราจะไม่ตั้งความมุ่งมาดปรารถนาว่าจะได้อะไรจากการทำสมาธิภาวนา เช่น จะต้องได้ฌานขั้นนี้ขั้นนั้น เพราะถ้าจิตมุ่งจะให้บรรลุถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว จิตจะไม่น้อมลงอยู่กับลมหายใจ จะไม่สงบ แล้วเราจะมีแต่ความผิดหวัง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คนที่ห้อยพระเพื่อเพียงเป็นแค่เครื่องรางห้อยไปก็เท่านั้น... หลวงพ่อไม อินทสิริ [3,286]
คนที่ห้อยพระเพื่อเพียงเป็นแค่ \"เครื่องราง\" ห้อยไปก็เท่านั้น ไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่คนที่ห้อยพระ แล้วเคารพศรัทธา กราบไหว้บูชา ระลึกเป็นอนุสติ ก็ได้บุญ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...การปฏิบัติคืออำนาจ... ยอดคำสอน พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) [3,038]
พระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลย แม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคา ถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคา ทองคำมันก็ถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>