[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
เพราะเหตุใดคนเราจึงได้พากันมาแสวงหาความสุขในทางธรรม ก็เพราะว่าความสุขในทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน - ท่านพ่อลี ธมฺมธโร [608]
เพราะเหตุใดคนเราจึงได้พากันมาแสวงหาความสุขในทางธรรม ก็เพราะว่าความสุขในทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เหมือนกับการทำสวนหรือทำนา บางครั้งก็ได้ผลดี บางครั้งก็เป็นผลเสียหาย
2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
ความดีต้องทำในปัจจุบัน สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว - หลวงปู่แหวน สุจิณโณ [634]
ความดีต้องทำในปัจจุบัน สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว สิ่งที่เราทำไปนั้น ถ้ามันดีมัน ก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เช่นกัน
2 พ.ค. 2560 : ธรรมะออนไลน์
เมื่อเวลามีลาภ มียศมาก็ดีอกดีใจ ถ้าเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศก็เสียใจเศร้าโศก นี่เรียกว่าคนผู้ถูกโลกธรรมครอบงำจิตใจ - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ [541]
เมื่อเวลามีลาภ มียศมาก็ดีอกดีใจ ถ้าเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศก็เสียใจเศร้าโศก นี่เรียกว่าคนผู้ถูกโลกธรรมครอบงำจิตใจ ย่อมมีแต่ความทุกข์ ความโศกเป็นยังงั้น
3 ก.พ. 2559 : ธรรมะออนไลน์
รักษาสุขภาพ อุจาระดี หูตึงหาย ไมเกรนหาย ปวดตาหาย - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) [1,170]
การออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ อุจาระดี หูตึงหาย ไมเกรนหาย ปวดตาหาย - พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
17 พ.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ภาวนานี่สำคัญมากนะ จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวนี้ เพราะไม่ได้มีการอบรม...หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน [2,693]
ภาวนานี่สำคัญมากนะ จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวนี้ เพราะไม่ได้มีการอบรม มีแต่กิเลสฉุดลากไปๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ
27 ก.พ. 2556 : ธรรมะออนไลน์
พระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอก นอกจากเจ้าจะช่วยตัวของเจ้าเอง หมั่นทำความดีเอาไว้ ฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง [2,590]
ชิ นะปัญชะระปะริตตัง มัง รัคคะตุ สัพพะธา พระพุธเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอก นอกจากเจ้าจะช่วยตัวของเจ้าเอง หมั่นทำความดีเอาไว้ ฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราตถาคต... [2,525]
อานนท์ ! พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำสักการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คนเราต้องอยู่ด้วยความสว่าง สว่างด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา... หลวงปู่เจริญ ราหุโล [2,508]
คนเราต้องอยู่ด้วยความสว่าง ไม่ใช่สว่างด้วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ต้องสว่างด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ธรรมดา ๆ... พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) [2,442]
ตามความเป็นจริงแล้ว โลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลย ไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารย์เลย ไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะ เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดา ๆ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คำสอนในพระศาสนานี้เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ... หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ [1,972]
คำสอนในพระศาสนานี้ แสดงออกมาจากท่านผู้รู้รอบคอบ แสดงไว้ด้วยความรอบคอบ เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ความอดทนเป็นตบะอันยิ่งใหญ่... หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี [2,012]
เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกัน ไม่อิจฉาพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้ การมุ่งหน้าเข้าหากันได้เป็นการดีมาก
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...กรรมฐานที่เป็นกลางมันมีอยู่แต่เรามีความขยันหมั่นเพียรพอมั๊ย มีความอดทนพอมั๊ย... พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต [3,093]
หลวงพ่อชาท่าน ว่า ทำให้มันสุด! ขุดให้มันถึง! ทำให้มันสุดสินั่งสมาธิครั้งสองครั้ง ห้าครั้ง สิบครั้งมันจะเลิกแล้ว มันก็ไม่พบความสงบ ทำจนพบความสงบไปเลย วันนี้ไม่พบความสงบพรุ่งนี้ทำอีก พรุ่งนี้ไม่พบ มะรืนนี้ทำอีก ทำมันจนเจอความสงบ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
โลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการของโลก นั่นคือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา [2,010]
คำว่า “เที่ยง” หรือ “แน่นหนามั่นคง” หรือ “จีรังถาวร” เป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่พึงปรารถนา เช่น ความสุข เป็นต้น แต่สิ่งดังกล่าวจะหาได้ที่ไหน ? เพราะในโลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการข
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ในกาลต่อไปข้างหน้านี้ จะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนากันมากขึ้น... หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต [2,601]
ในกาลต่อไปข้างหน้านี้ จะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนากันมากขึ้น กับจะมีการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนากันมาก การตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนานั้น ก็จะมีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...สัตถา เทวะมะนุสสานัง ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย... [4,513]
ทรงเป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของครู และทรงทำหน้าที่ครูได้ดีเยี่ยม ได้แก่ ทรงแนะนำพร่ำสอนด้วยพระมหากรุณาคุณ หวังให้ผู้อื่นได้ความรู้อย่างแท้จริง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...ให้เร่งความพากความเพียร... หลวงปู่ลี กุสลธโร [2,185]
วันหนึ่งคืน หนึ่งให้เร่งความพากความเพียร การนั่งการนอนก็ให้ฝึกตนเอง นอนแค่ 4 ชั่วโมงก็พอแล้ว 4 ทุ่มไปก็นอนซะ พอตี2 ก็ลุกแล้ว อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาหัดอย่างนั้น
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...อย่าลืมพุทโธ... หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน [1,970]
อย่าลืมพุทโธ เอาพุทโธอัดเข้าไปเต็มเข้าไปในหัวใจ เต็มมาด้วยพุทโธ เต็มมาด้วยบุญ เต็มออกไปด้วยพุทโธ เต็มไปด้วยบุญ อย่าให้ว่างเปล่า ไปนี้อย่าลืมพุทโธ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...เราจะไม่ตั้งความมุ่งมาดปรารถนาว่าจะได้อะไรจากการทำสมาธิภาวนา... พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ [2,217]
เราจะไม่ตั้งความมุ่งมาดปรารถนาว่าจะได้อะไรจากการทำสมาธิภาวนา เช่น จะต้องได้ฌานขั้นนี้ขั้นนั้น เพราะถ้าจิตมุ่งจะให้บรรลุถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว จิตจะไม่น้อมลงอยู่กับลมหายใจ จะไม่สงบ แล้วเราจะมีแต่ความผิดหวัง
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...คนที่ห้อยพระเพื่อเพียงเป็นแค่เครื่องรางห้อยไปก็เท่านั้น... หลวงพ่อไม อินทสิริ [2,513]
คนที่ห้อยพระเพื่อเพียงเป็นแค่ \"เครื่องราง\" ห้อยไปก็เท่านั้น ไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่คนที่ห้อยพระ แล้วเคารพศรัทธา กราบไหว้บูชา ระลึกเป็นอนุสติ ก็ได้บุญ
18 ม.ค. 2556 : ธรรมะออนไลน์
...การปฏิบัติคืออำนาจ... ยอดคำสอน พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) [2,376]
พระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลย แม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคา ถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคา ทองคำมันก็ถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป