[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


16 ก.ย. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กวย, กูย, ส่วย [2,162]
ชาวกวย หรือ กูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่คนไทยเรียกว่า “ส่วย”
17 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
ประเพณีบุญกวนข้าวทิพย์ [2,196]
ในวันออกพรรษา ชาวอีสานมีประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ที่ผนวกเข้าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คือ กวนข้าวทิพย์ ซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาช้านาน
1 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลอนลำ [1,342]
กลอนลำ คือ บทร้อยกรองภาษาไทยลาว มีฉันทลักษณ์ (Forms) อยู่ 3 แบบ
1 ส.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองหาง (กลองยาวแบบลาว) [2,702]
กลองหาง เป็นชื่อเรียกกลองลำตัวยาวที่มีเสียงแหลมของชายไทยลาว มีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า กลองแอว กลองตีน (ถ้าลำตัว-หางสั้น เรียกว่า กลองโทน)
30 ก.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองเส็ง [2,023]
กลองเส็ง หรือ กลองกิ่ง เป็นกลองสองหน้าใช้ตีประชันเสียงกันในงานประเพณีต่างๆ ของภาคอีสาน หรือบางแห่งใช้ตีให้จังหวะก็มี
7 มิ.ย. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองตุ้ม [2,348]
กลองตุ้ม เป็นกลองสองหน้าขนาดเล็ก มีสำเนียงเสียงดัง “ตุ้มๆ” จึงมีชื่อเรียกเช่นนั้น ชื่ออื่นๆ ของกลองตุ้มคือ กลองตุ๊บ กลองต้มซุบ เป็นต้น
12 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กลองตึ้ง [1,685]
กลองตึ้ง เป็นชื่อเรียกกลองเสียงทุ้ม ตามสำเนียงเสียงกลองที่ดัง “ตึ้งๆๆ” ตามหูของชาวไทยลาว มีชื่อเรียกอื่นๆ คือ กลองเท่ง ตามสำเนียงของกลองเช่นกัน และบางคนเรียกว่า กลองรำมะนา เพราะเห็นว่ามีรูปร่างทรวดทรงคล้ายกลองรำมะนาของชาวไทยภาคกลาง
12 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรู (ครู-เขมร) [3,781]
กรูกำเนิด (ครูที่มีมาพร้อมกับการเกิด) ชาวเขมร-ส่วย เชื่อว่าคนทุกคนที่เกิดมามีเทพเจ้าองค์หนึ่ง ที่เรียกชื่อว่า “ครู” ตามมารักษา ดังนั้นทันทีที่ทารกคลอดออกมา พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายจะทำ จวมกรูกำเนิด ต้อนรับทันที
11 มี.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรุนจัญ (ไข้ป่า-เขมร) [1,401]
กรุนจัญ เป็นภาษาเขมร กรุน แปลว่า ไข้ตัวร้อน จัญ แปลว่า แพ้ หมายถึง ไข้ป่า ไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรีย การที่เรียกว่า กรุนจัญ ไข้แพ้นั้น เพราะสมัยก่อนยังไม่มีการพิสูจน์เห็นเชื้อมาลาเรีย จึงสันนิษฐานเอาตามความเชื่อว่า เป็นเพราะแพ้น้ำดื่ม แพ้ผีป่า แพ้อากาศในป
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กรรเชอ ปันเจาะ กำป๊วง (กระเชอใส่ของให้ผี-เขมร) [1,248]
กรรเชอ ปันเจาะ กำป๊วง คือกระบุงใส่ข้าวของสำหรับให้ผู้ตายนำติดตัวไป ซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งของชาวเขมร-ส่วยที่ญาติจะต้องทำให้แก่ผู้ตายทันทีที่สิ้นใจ
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
เครื่องดนตรี กระแสมุย (ซอเขมร) [3,340]
กระแสมุย เป็นเครื่องดนตรีโบราณของชาวสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้บรรเลงได้ ครั้งสุดท้ายมีแสดงหน้าพระที่นั่งเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน พ.ศ.2498 ที่หน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ โดย นายกมล เกตุสิริ
27 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ [1,803]
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เป็นคนไทยบุคคลที่ 6 ที่ได้รับรางวับแมกไซไซ ในฐานะผู้นำชุมชน เคยได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมความว่า เป็นนักสาธารณสุข นักวิชาการ นักพัฒนา
4 ก.พ. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระสวยทอผ้า [2,792]
กระสวย หรือ กะสวย เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้ามีหน้าที่ส่งด้ายพุ่งเข้าไปในด้ายเส้นยืนที่ขึงอยู่บนหูกทอผ้า เพื่อที่จะให้ด้ายพุ่งสอดอยู่ในระหว่างด้ายยืน
30 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
โบราณสถานกระท่อมเจ้าเงาะ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [2,028]
โบราณสถาน ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ที่ปรากฏอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี เช่น ใบเสมาหิน หินจำหลักเทวรูป รวมทั้งชื่อบ้านนามเมืองนั้น ชาวบ้านมักจะนำไปเล่าเป็นตำนานผูกพันกับเรื่องสังข์ทอง
6 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นิทานกระต่ายในวงพระจันทร์ [2,395]
เรื่องกระต่ายในวงพระจันทร์ เป็นนิทานคำกลอนโบราณ เป็นคำประพันธ์ชนิดโคลงสาร (กลอน) ว่าด้วยเรื่องกระต่ายโพธิสัตว์ กับสัตว์ 3 ชนิดที่เป็นสหายกัน คือ นาค ลิง และหมาจิ้งจอก สัตว์ทั้งสี่ซึ่งมีกระต่ายเป็นหัวหน้า ต่างก็รักษาศีลปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเคร่งครัดจน
5 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
นิทานกระต่ายเจ้าปัญญา [2,110]
คนในสมัยก่อนมักเชื่อเรื่องความฝัน ถ้าคืนไหนฝันอย่างไรตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงตามที่ฝัน เช่น ฝันว่าได้กินอะไรพอตื่นขึ้นมาก็ได้กินของสิ่งนั้นดังที่ฝันไว้
5 ม.ค. 2558 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
การละเล่นกระโดดสาก [1,443]
กระโดดสาก หรือ เต้นสาก เป็นกีฬาพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะการเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นลาวกระทบไม้ แต่มีจังหวะการเต้นที่รวดเร็วและมีท่าทางโลดโผนกว่า ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่า กระโดดสากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีมาแต่เมื่อไร
30 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระเซิบ ภาษาเขมร ทาบทามสาว [1,742]
กระเซิบ เป็นภาษาเขมร แปลว่ากระซิบกระซาบ ความหมายในสังคมชาวเขมร-ส่วย หมายถึงการพูดที่ไม่ให้เกิดความอื้อฉาว คือ เมื่อชายหนุ่มชอบพอลูกสาวใคร ก็บอกผู้ใหญ่ให้ไปสู่ขอ
24 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
กระเชอหู [1,524]
กระเชอหู หรือ กระเพาะ มีรูปร่างเหมือนกระบุง ทำด้วยไม้ไผ่ ใช้หาบของขายในเมืองหรือชนบทอีสานทั่วไป นิยมใช้กันมากแถบบ้านโตนด บ้านลองตอง บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านหนองแมว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
6 ธ.ค. 2557 : วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
ประวัติอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [3,531]
เมืองกมลาไสยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2409 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 4) ตรงกับสมัยพระยาชัยสุนทร (กิ่ง) เป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเป็นอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป