[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  
  

  เลือกค้นหาตามคำที่ค้นหา      จากส่วน       ดูบทความทั้งหมด


12 ก.ค. 2559 : การศึกษา
ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ วันอาสาฬหบูชา [2,936]
ความรู้ ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ วันอาสาฬหบูชา
20 มิ.ย. 2559 : การศึกษา
สื่อวันสุนทรภู่ ใบงานวันสุนทรภู่ ข้อมูลวันสุนทรภู่ ประวัติวันสุนทรภู่ [13,107]
ฟรีดาวน์โหลด สื่อวันสุนทรภู่ ใบงานวันสุนทรภู่ ข้อมูลวันสุนทรภู่ ประวัติวันสุนทรภู่
22 มี.ค. 2559 : การศึกษา
ข้อสอบ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.1-6 และ ม.1-3 [11,363]
แจกฟรีข้อสอบ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.1-6 และ ม.1-3
17 ก.ค. 2558 : การศึกษา
เว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ [2,389]
หนังสือเสริมความรู้สำหรับนักเรียน (8 กลุ่มสาระ + เด็กพิเศษ) หนังสือเรียน (8 กลุ่มสาระ + เด็กพิเศษ) หนังสือสำหรับครู ความรู้ทั่วไป กระบวนการเรียนรู้กระบวนการแนะแนว การประกันคุณภาพ กระบวนการวิจัยคู่มือครู/แผนการสอนเด็กพิเศษ หนังสือแนะนำ คลังความรู้อื่น ๆ
16 ก.ค. 2558 : การศึกษา
ฟรีดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ พยัญชนะไทย 44 ตัว : Free download Thai alphabet 44 items for writing, Free practice calligraphy 44 consonants Thailand [4,853]
แจกฟรีดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ พยัญชนะไทย 44 ตัว : Free download Thai alphabet 44 items for writing, Free practice calligraphy 44 consonants Thailand
15 มิ.ย. 2558 : การศึกษา
แบบทดสอบ - แบบฝึกหัด [2,274]
รวมแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมากมาย ตั้งแต่ อนุบาล จนถึง ม.6 และรวมถึงข้อสอบ ต่าง ๆ อีกมากมาย
3 มิ.ย. 2558 : การศึกษา
สนามเด็กเล่นสำหรับการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) [27,489]
สนามเด็กเล่นสำหรับการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) ทำจากยางล้อรถ
5 ก.ย. 2557 : การศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว [148,052]
ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียวทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
28 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 3 [5,028]
แจกฟรีแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 3
28 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 2 [2,831]
แจกฟรีแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 2
28 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 1 [3,515]
แจกฟรีแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 1
21 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Super Gold 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [3,942]
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Super Gold 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [3,421]
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [4,008]
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.ย. 2555 : การศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [3,103]
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Postcards 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
25 ส.ค. 2555 : การศึกษา
เดบิตและเครดิต [6,006]
ศัพท์ทางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลในบัญชี รายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการจะมีผลกระทบต่อบัญชีสองบัญชีหรือมากกว่านั้นเสมอ เช่น การนำเงินสดมาลงทุนย่อมกระทบกระเทือนถึงบัญชีเงินสด และบัญชีทุนในการบันทึกรายการนี้จะเดบิตบัญชีเงินสดและเครดิตบัญชี
25 ส.ค. 2555 : การศึกษา
ผังบัญชี (Chart of Account) [14,336]
เพื่อให้การจัดทำบัญชีสะดวกและง่ายขึ้น จึงมีการแบ่งหมวดหมู่บัญชีออกเป็น 5 หมวดใหญ่ๆ คือ 1.สินทรัพย์ (Assets) 2.หนี้สิน (Liabilities) 3.ทุน (Capital) 4.รายได้ (Revenues) 5.ค่าใช้จ่าย (Expenses) โดยในแต่ละหมวดจะประกอบด้วยชื่อบัญชีหลายๆ บัญชีด้วยกันแต่ละบัญชี
25 ส.ค. 2555 : การศึกษา
การวิเคราะห์รายการค้า [4,152]
เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่ารายการค้ามีผลทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง รวมทั้งผลกระทบต่อรายได้ที่ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ทำให้ส
23 ส.ค. 2555 : การศึกษา
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 [2,706]
ยินดีต้อนรับ! เข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom)
11 ก.ค. 2555 : การศึกษา
แบบของงบการเงินที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ [4,134]
งบการเงินของธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีรายการและรูปแบบแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจแต่ละประเภท กระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดรูปแบบของงบการเงินสำหรับธุรกิจต่างๆ ว่ามีรายการใดบ้างที่ต้องแสดงในงบการเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


PRchecker.info


หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป